Hoàn thiện, đổi mới công nghệ trong sản xuất trà đặc sản và cao trà từ nguyên liệu trà Shan Tuyết vùng núi Núi Tây Côn Lĩnh, Hà Giang

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 128 In bài viết