Hoàn thiện công nghệ và thiết bị xử lý chất thải rắn chứa phospho của ngành công nghiệp chế biến sâu quặng apatit thành sản phẩm có giá trị, qui mô 10.000 tấn/năm

Cập nhật vào: Thứ tư - 21/06/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 674 In bài viết