Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm rượu từ gạo nếp cái hoa vàng và gạo nếp than (nếp cẩm) quy mô công nghiệp

Cập nhật vào: Thứ sáu - 05/01/2024 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 203 In bài viết