Hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị hệ thống thu thập, lưu trữ hình ảnh DICOM, hệ thống hội chẩn y tế trực tuyến Video và phần mềm bảo mật, khai thác cơ sở dữ liệu hình ảnh DICOM phục vụ chẩn đoán bệnh

Cập nhật vào: Thứ hai - 10/08/2020 12:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1400 In bài viết