Hoàn thiện công nghệ bán tổng hợp β-glucan sulfat từ nấm men Saccharomyces cerevisiae làm nguyên liệu hỗ trợ điều trị ung thư

Cập nhật vào: Thứ sáu - 19/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 177 In bài viết