Graphene/lá đồng (Cu) bằng phương pháp lắng đọng hơi hóa học và ứng dụng chế tạo cảm biến nhạy khí trên một đế với mảng các lỗ kích thước micron

Cập nhật vào: Thứ ba - 20/12/2022 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 685 In bài viết