Dự báo sự hình thành, phát triển, di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông và ảnh hưởng đến sóng và thời tiết các khu vực biển Việt Nam hạn 3 ngày

Cập nhật vào: Thứ sáu - 31/03/2023 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 486 In bài viết