Điều chế chất lỏng ion đặc nhiệm (TSILs) làm xúc tác cho phản ứng tạo nối C-C, C-N và làm chất điện giải cho pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSC)

Cập nhật vào: Thứ sáu - 26/06/2020 08:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1241 In bài viết