Điều chế các hệ nanogel nhạy nhiệt trên cơ sở polysaccharide sulfate để mang-nhả chậm hiệu quả cisplatin và các thuốc chống ung thư kém tan trong nước

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/02/2021 11:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 908 In bài viết