Đào tạo, hướng dẫn xây dựng mô hình điểm tích hợp các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 26000 cho các doanh nghiệp ngành dệt may và da giầy

Cập nhật vào: Chủ nhật - 31/12/2023 01:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 83 In bài viết