Đánh giá việc triển khai thực hiện Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng

Cập nhật vào: Thứ hai - 10/04/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 507 In bài viết