Đánh giá tốc độ tăng trưởng, khả năng kháng bệnh hoại tử gan tụy cấp tính AHPND và chống chịu với nhiệt độ cao của tôm bạc thẻ Penaeus merguiensis và tôm he Ấn Độ Penaeus indicus

Cập nhật vào: Thứ sáu - 03/03/2023 12:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 677 In bài viết