Đánh giá thực trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn tại Việt Nam, xác định đặc điểm cấu trúc gen và yếu tố liên quan của các vi khuẩn kháng thuốc thường gặp ở Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ năm - 30/05/2024 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 204 In bài viết