Đánh giá khả năng phát thải, mức độ rủi ro và sự chuyển hóa giữa Pentachlorobenzen(PeCBz) và Hexachlorobenzen(HCB) trong môi trường từ quá trình đốt của các hoạt động công nghiệp

Cập nhật vào: Thứ năm - 12/08/2021 01:55 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 758 In bài viết