Chuyển hóa sinh khối thành hóa chất “xanh” quan trọng sử dụng xúc tác có hoạt tính cao trên cơ sở zeolit ZSM-5

Cập nhật vào: Thứ ba - 20/07/2021 13:57 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1131 In bài viết