Chế tạo và nghiên cứu sự phân bố của các kim loại chuyển tiếp (Mn, Cr, Fe) pha tạp trong vật liệu nano tinh thể bán dẫn ZnO và ZnS

Cập nhật vào: Thứ hai - 30/08/2021 13:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 912 In bài viết