Cảm biến sinh học trên cơ sở dây nano ZnO và SnO2 biến tính nhằm phát hiện nhanh một số vi khuẩn gây bệnh

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/12/2021 16:47 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 867 In bài viết