Áp dụng các sáng chế số 7913, 9529 và giải pháp hữu ích số HI-0201 để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ phân thải chăn nuôi, bùn mía và than bùn tại tỉnh Gia Lai

Cập nhật vào: Thứ tư - 07/06/2023 11:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 403 In bài viết