Ảnh hưởng của lời giải chính xác bài toán kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn

Cập nhật vào: Thứ ba - 13/07/2021 11:37 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 908 In bài viết