Ảnh hưởng của khai thác tác động thấp đến tính đa dạng loài cây gỗ và cấu trúc của rừng tự nhiên có chứng chỉ bền vững.

Cập nhật vào: Thứ sáu - 17/09/2021 12:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1032 In bài viết