Tỉnh Gia Lai: Hoạt động khoa học và công nghệ cần gắn kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp

Cập nhật vào: Thứ sáu - 13/09/2019 14:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 744 In bài viết