Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và nhân rộng các kết quả đề tài nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống

Cập nhật vào: Thứ sáu - 08/11/2019 20:59 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1334 In bài viết