Ký kết Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ KH&CN nghệ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/11/2021 19:33 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3693 In bài viết