Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, những vấn đề cần giải quyết

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/06/2021 13:24 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2304 In bài viết