Hội thảo về công nghệ vũ trụ (space technology) và khoa học vũ trụ (space science) phục vụ xây dựng dự thảo Chiến lược vũ trụ Việt Nam giai đoạn sau năm 2020

Cập nhật vào: Thứ sáu - 22/05/2020 00:19 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 999 In bài viết