Xét nghiệm có thể phân biệt giữa các kháng thể được tạo ra để đáp ứng với SARS-CoV-2 và bốn coronavirus khác với độ chính xác 100%

Cập nhật vào: Thứ bảy - 03/07/2021 11:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1504 In bài viết