Vật liệu cách âm nhẹ nhất thế giới có thể làm giảm đáng kể tiếng ồn của động cơ máy bay

Cập nhật vào: Thứ tư - 23/06/2021 01:54 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1601 In bài viết