Trung Quốc đã bơm 2,2 tỷ USD vào nhà sản xuất chip SMICTrung Quốc đã bơm 2,2 tỷ USD vào nhà sản xuất chip SMIC

Cập nhật vào: Thứ ba - 19/05/2020 14:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2165 In bài viết