Tọa đàm trực tuyến về “Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”

Cập nhật vào: Thứ bảy - 03/07/2021 20:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1144 In bài viết