Thiết bị lấy cảm hứng từ Kirigami để theo dõi chuyển động khớp cho người lao động ít vận động

Cập nhật vào: Thứ tư - 24/03/2021 02:17 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1547 In bài viết