Pháp sử dụng ứng dụng theo dõi liên lạc ‘StopCOVID” nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus trong cộng đồng

Cập nhật vào: Thứ ba - 19/05/2020 14:27 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2142 In bài viết