Cây xanh làm giảm 12 độ C nhiệt độ mặt đất của các đô thị

Cập nhật vào: Thứ tư - 08/12/2021 16:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2356 In bài viết