Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Thứ trưởng Bùi Thế Duy được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật vào: Thứ ba - 02/02/2021 10:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1647 In bài viết