Bỏ thuốc lá sớm liên quan đến tỷ lệ sống sót được cải thiện cho những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi

Cập nhật vào: Thứ hai - 22/05/2023 11:08 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 703 In bài viết