Bộ Chính trị phân công Bộ trưởng Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Cập nhật vào: Thứ hai - 21/09/2020 14:38 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2413 In bài viết