Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2019

Ngày đăng : Thứ hai - 15/06/2020 15:52 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu bán

Thời gian kết thúc bán

Giá gói thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nội dung chính của gói thầu

 

In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2019

28/03/2019

09/04/2019

227.930.000

9 Tháng

In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2019

Nâng cấp phần mềm thư điện tử và gia hạn bản quyền các trang thiết bị, hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

02/07/2019

11/07/2019

599.000.000

1 Tháng

Nâng cấp phần mềm thư điện tử và gia hạn bản quyền các trang thiết bị, hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

Mua phần mềm EZ Proxy

03/07/2019

12/07/2019

620.000.000

30 Ngày

Mua phần mềm EZ Proxy hoặc tương đương

Mua sắm trang thiết bị văn phòng

03/07/2019

12/07/2019

890.000.000

30 Ngày

Mua sắm trang thiết bị văn phòng

Mua sắm trang thiết bị cho sàn giao dịch

24/07/2019

02/08/2019

166.000.000

30 Ngày

Mua sắm trang thiết bị cho sàn giao dịch:

1. Máy photocopy lazer

2. Máy tính để bàn

3. Máy tính xách tay

4. Máy in lazer đa chức năng

Thuê nhà tiền chế và dàn dựng gian hàng phục vụ Chợ công nghệ và thiết bị vùng đồng bằng sông Cửu Long

10/10/2019

18/10/2019

896.000.000

7 Ngày

Thuê nhà tiền chế và dàn dựng gian hàng phục vụ Chợ công nghệ và thiết bị vùng đồng bằng sông Cửu Long

Thiết kế, thi công triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ năm 2019

06/11/2019

14/11/2019

350.000.000

7 Ngày

Thiết kế, thi công triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ năm 2019

Thuê mặt bằng tổ chức triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ năm 2019

14/11/2019

14/11/2019

750.000.000

7 Ngày

Thuê mặt bằng tổ chức triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ năm 2019

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

12/11/2019

04/12/2019

30.000.000.000

12 Tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus hoặc tương đương

Mua phần mềm cơ sở dữ liệu công bố quốc tế của tác giả Việt Nam

22/11/2019

04/12/2019

600.000.000

10 Tháng

Mua phần mềm cơ sở dữ liệu công bố quốc tế của tác giả Việt Nam