Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2018

Ngày đăng : Thứ tư - 15/01/2020 14:28 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu bán

Thời gian kết thúc bán

Giá gói thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Nội dung chính của gói thầu

Mua sắm máy móc, thiết bị năm 2018

26/04/2018

08/05/2018

890.000.000

2 Tháng

Mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng

Thuê máy chủ

09/05/2018

16/05/2018

237.600.000

12 Tháng

Thuê máy chủ ảo (cloud)

Cơ sở dữ liệu World eBook Library

19/05/2018

29/05/2018

1.200.000.000

7 Tháng

Mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu World eBook Library

Cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

19/05/2018

29/05/2018

1.933.000.000

7 Tháng

Mua quyền truy cập Cơ sở dữ liệu InnovationQ Plus

Các cơ sở dữ liệu: Derwent Innovation Professional (tên cũ là Thomson Innovation) và InCites

19/05/2018

29/05/2018

1.867.000.000

7 Tháng

Mua quyền truy cập Các cơ sở dữ liệu: Derwent Innovation Professional (tên cũ là Thomson Innovation) và InCites

In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2018

05/06/2018

14/06/2018

485.000.000

7 Tháng

Thiết kế, chế bản, in tài liệu

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

22/06/2018

29/06/2018

275.000.000

12 Tháng

Bản quyền cập nhật, nâng cấp các trang thiết bị và phần mềm thuộc hệ thống bảo đảm an toàn an ninh thông tin cho VNNOC

Mua thiết bị thu nhập luồng và phân tích lưu lượng mạng Qflow

22/06/2018

29/06/2018

868.000.000

3 Tháng

Mua thiết bị thu nhập luồng và phân tích lưu lượng mạng Qflow

Nâng cấp phần mềm Techmart Online

21/08/2018

28/08/2018

400.000.000

30 Ngày

Nâng cấp phần mềm Techmart Online

Mua trang thiết bị, quầy, mô hình, sa bàn cho sàn giao dịch công nghệ

28/08/2018

05/09/2018

770.000.000

30 Ngày

Mua trang thiết bị, quầy, mô hình, sa bàn cho sàn giao dịch công nghệ

Mua thiết bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

 

 

15/10/2018

25/10/2018

1.030.000.000

5 Tháng

Mua thiết bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

15/10/2018

25/10/2018

6.974.000.000

15 Tháng

Xây dựng phần mềm nội bộ và thuê dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

05/11/2018

26/11/2018

30.000.000.000

12 Tháng

Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus

Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán

23/07/2018

13/08/2018

265.000.000

1 Tháng

Tư vấn lập thiết kế thi công và tổng dự toán

Tư vấn quản lý dự án

23/07/2018

13/08/2018

235.000.000

15 Tháng

Tư vấn quản lý dự án

Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị

15/10/2018

12/11/2018

160.000.000

15 Tháng

Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị