No41 - 2021. Mỹ phát triển các tiêu chuẩn và công cụ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo

Cập nhật vào: Thứ tư - 13/10/2021 15:25