Liên hợp thư viện

Ngày đăng : Thứ ba - 14/01/2020 09:59 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM

Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN (Vietnam Library Consortium on e-Resources) được thành lập năm 2004, là tổ chức hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Cục Thông tin KH&Cn quốc gia chủ trì, điều phối; thực hiện chức năng kết nối, tập hợp các tổ chức thông tin, thư viện trên toàn quốc để phối hợp bổ sung, tăng cường nguồn lực thông tin và khả năng truy cập tới các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia giữ vai trò là Chủ tịch Liên hợp thư viện. Thư viện KH&CN quốc gia là đầu mối thường trực của Liên hợp thư viện.

Nguyên tắc hoạt động

Liên hợp thư viện hoạt động trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận giữa các thành viên. Các vấn đề quan trọng của Liên hợp thư viện (chiến lược phát triển, danh mục nguồn tin được đặt mua, mức đóng góp kinh phí…) được quyết định tại Hội nghị thường niên của Liên hợp thư viện.

Thành viên tham gia

Các thư viện trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục, thư viện công cộng, trung tâm thông tin, thư viện bộ, ngành, địa phương và các thư viện ngoài công lập trên cả nước có thể tham gia Liên hợp thư viện

Thành viên của Liên hợp thư viện được chia thành 02 nhóm: thành viên chính thức và quan sát viên.

  • Thành viên chính thức là các tổ chức thông tin, thư viện có đóng góp kinh phí phối hợp bổ sung nguồn tin và tham gia vào các hoạt động của Liên hợp thư viện.
  • Quan sát viên là các tổ chức thông tin, thư viện có nhu cầu, tích cực tham gia các hoạt động của Liên hợp thư viện nhưng chưa có khả năng đóng góp kinh phí phối hợp bổ sung nguồn tin và cam kết đóng góp kinh phí chậm nhất sau 2 năm kể từ thời điểm trở thành quan sát viên của Liên hợp thư viện.

Các hoạt động của Liên hợp thư viện

- Nghiên cứu và định hướng hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN trên cả nước; thúc đẩy phát triển và chia sẻ các nguồn tin KH&CN giữa các thành viên.

- Phối hợp bổ sung nguồn tin KH&CN quốc tế; hợp tác quốc tế, tìm kiếm nguồn tin miễn phí, các nguồn tin truy cập mở cho các đơn vị thành viên.

- Nâng cao năng lực của hệ thống thông qua hoạt động đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo và các hoạt động hợp tác phát triển khác; biên soạn tài liệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tin của Liên hợp thư viện;

- Sơ kết, tổng hết hoạt động của Liên hợp thư viện hàng năm.

Thông tin liên hệ:

Thư viện KH&CN quốc gia

Địa chỉ: 24-26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39349928

Email: lhtv@vista.gov.vn

Website: http://lhtv.vista.vn