Liên hợp thư viện

Ngày đăng : Thứ ba - 14/01/2020 22:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 19 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KH&CN

Ngày 05/8/2022, tại thành phố Huế đã diễn ra Hội nghị lần thứ 19 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ với chủ đề “Hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi mới sáng tạo”. Tham dự Hội nghị có ông Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia - Chủ tịch Liên hợp thư viện; lãnh đạo các Sở Khoa học và Công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và 150 đại biểu, đại diện cho 69 đơn vị thành viên, quan sát viên của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

Toàn cảnh Hội nghị thường niên lần thứ 19 của Liên hợp thư viện Việt Nam

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã bày tỏ niềm tự hào về sự lớn mạnh của Liên hợp thư viện sau 18 năm thành lập. Ông nhấn mạnh việc hợp tác chặt chẽ, liên kết, chia sẻ dữ liệu, tận dụng sức mạnh của hệ thống có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của các cơ quan thông tin-thư viện trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0. Những kết quả tích cực của Liên hợp thư viện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực của các cơ quan thông tin, thư viện. Với vai trò chủ trì Liên hợp, Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẽ luôn là đơn vị tiên phong và hợp tác tích cực với các đơn vị thành viên để duy trì sự phát triển bền vững của Liên hợp thư viện, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Hội nghị cũng được nghe ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hợp thư viện giai đoạn 2020-2022 và phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới. Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, các đơn vị thành viên Liên hợp thư viện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng nhau phối hợp bổ sung cơ sở dữ liệu Proquest Central với hàng chục nghìn đầu tên tạp chí khoa học quốc tế có giá trị và mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect cho các cơ sở nghiên cứu và đào tạo lớn trong nước. Bên cạnh đó, Liên hợp thư viện còn tổ chức một số hội thảo khoa học tập huấn các kỹ năng về viết bài, lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế có uy tín dành cho hàng nghìn giảng viên, cán bộ nghiên cứu của các đơn vị thành viên.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra tọa đàm Hợp tác phát triển dữ liệu số thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Các đại biểu đã thảo luận về dữ liệu nghiên cứu mở phục vụ chia sẻ, dùng chung trong kỷ nguyên số; xây dựng mục lục liên hợp trong phạm vi Liên hợp thư viện; các công nghệ phát triển dữ liệu số của các Nhà xuất bản và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác chia sẻ tài nguyên số giữa các đơn vị thành viên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ ghi nhận những đóng góp của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam trong thời gian qua. Ông cho rằng, trong bối cảnh mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin, thư viện KH&CN. Những xu hướng mới này càng khẳng định vai trò quan trọng của Liên hợp thư viện trong việc liên kết, chia sẻ, thúc đẩy các sáng kiến chung về chuyển đổi số. Để phát huy tiềm năng lợi thế và khả năng liên kết tạo ra giá trị gia tăng, Thứ trưởng cho rằng cần có cơ chế chặt chẽ hơn nữa cho các thành viên tham gia Liên hợp và đảm bảo 4 yếu tố: (1) hành lang pháp lý; (2) các tổ chức triển khai thực hiện (Cục Thông tin KH&CN quốc gia và các thành viên); (3) năng lực kỹ thuật; và (4) nguồn lực tài chính.

Thứ trưởng cũng đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới của Liên hợp thư viện:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế: Bên cạnh việc tăng số lượng các đơn vị tham gia mua và thụ hưởng các cơ sở dữ liệu hiện nay (Proquest và ScienceDirect), nghiên cứu phối hợp bổ sung một số cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế khác có giá trị, nhất là các cơ sở dữ liệu có liên quan nhiều đến hoạt động đổi mới sáng tạo.

- Tăng cường tuyên truyền, quảng bá nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung của Liên hợp thư viện, nghiên cứu phát triển các giải pháp cho phép bạn đọc của thư viện truy cập từ xa tới các cơ sở dữ liệu điện tử của Liên hợp.

- Xây dựng nền tảng chung tích hợp Mục lục trực tuyến (OPAC) và các cơ sở dữ liệu KH&CN sẵn có của các trung tâm thông tin, thư viện thành viên Liên hợp nhằm tạo điểm truy cập và tìm kiếm tài nguyên thông tin thống nhất, tiến tới triển khai các dịch vụ mượn tài liệu và khai thác tài nguyên trong khuôn khổ Liên hợp thư viện.

- Phát triển nền tảng dữ liệu khoa học mở cho phép kết nối, chia sẻ các dữ liệu khoa học phục vụ tính toán, mô phỏng, phân tích, mô hình hóa… trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại các đơn vị thành viên Liên hợp. Tiến tới hình thành kho dữ liệu lớn và các ứng dụng xử lý, phân tích dữ liệu dựa trên AI trong các lĩnh vực khoa học.

- Nghiên cứu triển khai các dịch vụ thông tin phục vụ nhu cầu đánh giá công nghệ, phát triển công nghệ, chuyển giao, đổi mới, thương mại hóa công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên của Liên hợp dựa trên nền tảng dữ liệu lớn và AI.

- Triển khai trang web của Liên hợp thư viện cung cấp điểm truy cập tìm kiếm các nguồn tin của Liên hợp thư viện, đưa thông tin về hoạt động của Liên hợp và các thành viên, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số trong xây dựng thư viện thông minh…

Hội nghị của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN được tổ chức định kỳ hằng năm tại các tỉnh thành trên cả nước, là dịp để các thành viên, quan sát viên tổng kết, đánh giá hoạt động năm vừa qua, thảo luận định hướng trong năm tới và tăng cường giao lưu, học hỏi về chuyên môn trong lĩnh vực thông tin - thư viện.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Lê Xuân Định, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia trình bày Báo cáo tổng kết Liên hợp thư viện giai đoạn 2020-2022 và phương hướng hợp tác phát triển nguồn tin KH&CN

 

 

 

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 18 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 08/10/2020, tại Nha Trang, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tổ chức Hội nghị lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 18 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Tham dự Hội nghị có Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia - Chủ tịch Liên hợp thư viện; Ông Nguyễn Nam Hải, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Đỗ Việt Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ -Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch; Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; Bà Kiều Thuý Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế; Ông Phạm Cao Cường, Phó Giám đốc Sở KH&CN Khánh Hoà và các đ/c lãnh đạo Sở KH&CN Đồng Nai, Quảng Trị, Thái Nguyên, các đ/c lãnh đạo các cơ quan, sở ngành và 120 đại biểu, đại diện cho 68 đơn vị thành viên, quan sát viên của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện đã khái quát tình hình phát triển thư viện trong nước và quốc tế. Ông cho biết, Liên hợp thư viện là mô hình phổ biến trên thế giới, có xu hướng ngày càng gia tăng và vai trò ngày càng quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của các thư viện. Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN được thành lập năm 2004, với trên 30 thành viên chính thức và gần 100 quan sát viên với hoạt động chính là phối hợp bổ sung nguồn tin điện tử, chia sẻ các nguồn tin nôi sinh và hợp tác trong các lĩnh vực chuyên môn. Sau 16 năm hình thành và phát triển, Liên hợp thư viện Việt Nam là minh chứng cho một mô hình hợp tác phát triển nguồn tin thành công cả về lượng và chất, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho công tác phổ biến thông tin KH&CN và phục vụ cộng đồng nghiên cứu. Cục trưởng kiêm Chủ tịch Liên hợp thư viện cũng định hướng thảo luận Hội nghị lần thứ 18 tập trung vào các vấn đề: Vấn đề xây dựng apps cho Liên hợp thư viện; Quan sát viên trở thành thành viên chính thức sau 02 năm quan sát; vấn đề thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của các thành viên; cơ chế liên thông của các thành viên Liên hợp thư viện; sử dụng mạng xã hội để quảng bá Liên hợp thư viện? Ông cũng cam kết, trong thời gian tới, Cục Thông tin KH&CN quốc gia sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo và mong muốn tiếp tục nhận được sự cam kết mạnh mẽ về hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm cộng đồng của các đơn vị thành viên để thúc đẩy Liên hợp thư viện phát triển bền vững, đóng góp chung vào sự nghiệp thông tin thư viện của cả nước.

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2019-2020 và định hướng phát triển 2020-2021 của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN. Năm 2019-2020, Liên hợp thư viện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong việc phối hợp bổ sung và tăng cường hiệu quả khai thác nguồn tin KH&CN. Năm 2020, tình hình khai thác CSDL dùng chung của Liên hợp tăng mạnh, với tổng số 385.137 bài trong 8 tháng đầu năm, trung bình mỗi tháng tải về 48 nghìn bài, cao hơn trung bình một tháng năm 2017 (khoảng 47 nghìn bài/tháng) và năm 2018 (trung bình khoảng 37,6 nghìn bài/tháng). Nhờ khai thác hiệu quả nên giá thành trung bình mỗi bài tải về của Liên hợp giảm qua các năm, hiện chỉ còn 0,2 USD/bài. Các đơn vị sử dụng hiệu quả nhất là Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, Trung tâm thông tin KH&CN TP. Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Bình Định, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Lâm nghiệp, Đại học Trà Vinh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh, Đại học Nguyễn Tất Thành, Viện Hàn lâm khoa học xã hội...

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện trình bày trước Hội nghị những cơ sở pháp lý mới cho hoạt động Liên thông thư viện tại Việt Nam với sự ra đời của Luật Thư viện và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dưới Luật và mong muốn đây sẽ là bước ngoặt đánh dấu cho sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động liên thông, liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin tại Việt Nam. Đại diện những thành viên chủ chốt đã tham gia Liên hợp thư viện từ giai đoạn đầu thành lập, bà Kiều Thuý Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện-Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định Liên hợp thư viện hoạt động thực sự hiệu quả với số lượng thành viên, số lượng tài nguyên dữ liệu cung cấp cho cộng đồng và cam kết các thư viện, với vị trí và vai trò khác nhau sẽ thực trách nhiệm của mình trong việc hợp tác, chia sẻ tài nguyên thông tin phục vụ cộng đồng

Phát biểu Kết luận chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Xuân Định đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN sau 16 năm hoạt động. Ông cho rằng, những đặc trưng của Liên hợp thư viện là dấu hiệu đi trước xu hướng chung của xã hội, có thể thấy rõ hai đặc thù của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động của Liên hợp thư viện: số hoá và tăng cường tính liên kết trên nền tảng chia sẻ. Đến nay, khi đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trở nên rõ ràng, có thể khẳng định, lựa chọn phát triển Liên hợp thư viện Việt Nam là nỗ lực rất đúng hướng và đáng trân trọng. Để phát triển Liên hợp thư viện trong 16 năm qua đòi hỏi nỗ lực rất lớn với sự quan tâm của Bộ Khoa học và công nghệ và công sức của các đơn vị thành viên.

Thứ trưởng Bộ KH&CN, Lê Xuân Định cũng đề ra một số nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới của Liên hợp thư viện:

1) Nâng cao hiệu quả phối hợp bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế;

2) Tạo nền tảng cho việc chuyển đổi số của các thư viện trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung của Liên hợp thư viện, gắn kết chặt chẽ các hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến với việc sử dụng tài nguyên thông tin số và các cơ sở dữ liệu của thư viện trong bối cảnh tình hình mới của Covid-19;

3) Đẩy mạnh chia sẻ nguồn tin KH&CN nội sinh trong phạm vi Liên hợp thư viện cũng như với cộng đồng thông qua đề án Hệ tri thức Việt số hoá;

4) Phát triển các nền tảng số cho phép thu thập, kết nối, chia sẻ các nguồn tin KH&CN giữa các đơn vị thành viên theo các tiêu chuẩn dữ liệu chung và dựa trên cơ chế mở, công khai, minh bạch; nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới vào tìm kiếm, khai thác và quảng bá các nguồn tin của Liên hợp thư viện;

5) Cục Thông tin KH&CN quốc gia nghiên cứu triển khai cung cấp dịch vụ mạng đám mây (testbed) trên nền tảng Mạng nghiên cứu và đào tạo Việt Nam cho các nhà khoa học, các nhóm start-up tại các đơn vị thành viên Liên hợp thư viện để tiến hành các hoạt động thử nghiệm mô hình tính toán và phân tích dữ liệu.

Hội nghị lần thứ 18 cũng diễn ra Lễ ký kết Biên bản thoả thuận tham gia và khai thác hiệu quả sub-consortium ScienceDirect giữa Cục Thông tin KH&CN quốc gia và Đại học Huế. Sau Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội và Thư viện KH&CN quốc gia, Đại học Huế trở thành đơn vị thứ 5 tham gia thụ hưởng CSDL ScienceDirect do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Cục Thông tin KH&CN quốc gia bổ sung tập trung.

Hội nghị của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN được tổ chức định kỳ thường niên luân phiên tại các tỉnh thành trên cả nước, là dịp để các thành viên, quan sát viên tổng kết, đánh giá hoạt động năm vừa qua, thảo luận định hướng trong năm tới và tăng cường giao lưu, học hỏi trong các hoạt động ngành nghề.

Một số  hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Lê Xuân Định, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia trình bày Báo cáo tổng kết Liên hơp thư viện năm 2019-2020 và định hướng hoạt động năm 2020-2021.

Bà Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu cảm ơn và cam kết khai thác, sử dụng hiệu quả CSDL ScienceDirect.

Lễ ký kết thoả thuận tham gia tiểu liên hợp ScienceDirect giữa đơn vị chủ trì Liên hợp và Đại học Huế.

Theo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 10/10/2020

 

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 17 LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM VỀ NGUỒN TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ngày 09/8/2019, tại Tuy Hòa, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia  đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện; đồng chí Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, một số lãnh đạo sở khoa học và công nghệ các tỉnh và 130 đại biểu đại diện cho 65 thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thế Duy đánh giá cao sáng kiến thành lập Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN. Ông nhận định:“Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và đi đúng xu hướng của thời đại. Nguồn tin KH&CN là bộ phận quan trọng của tiềm lực KH&CN quốc gia và các viện nghiên cứu, trường đại học cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho loại hình nguồn tin này”. Nhiều viện nghiên cứu, trường đại học, nhiều lĩnh vực nghiên cứu ở Việt Nam bị cô lập do không cập nhật được tình hình nghiên cứu trên thế giới. Để KH&CN đuổi kịp và bứt phá với các quốc gia trên thế giới, cứu cánh duy nhất là tận dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ số để tiếp cận nhanh chóng tri thức của nhân loại qua hệ thống dữ liệu, tài liệu trong các thư viện.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Trần Đắc Hiến cho biết: “Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 15 năm qua, Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN đã có bước trưởng thành quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cho các cơ quan thông tin, thư viện trong nước. Liên hợp thư viện đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng đơn vị tham gia cũng như tự chủ về kinh phí bổ sung nguồn tin KH&CN, cơ sở pháp lý cho cơ chế hoạt động của Liên hợp đã được củng cố bằng Quyết định 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; bằng việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động chính thức của Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN”. Ông cũng nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh việc phối hợp bổ sung nguồn tin quốc tế, Liên hợp cần tập trung tăng cường chia sẻ tài liệu, dữ liệu nội sinh giữa các đơn vị thành viên, xây dựng Ứng dụng Liên hợp thư viện trên thiết bị di động và nghiên cứu các phương án huy động nguồn lực xã hội  để đầu tư cho việc phát triển nguồn tin KH&CN.

Trong năm 2018, Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ với việc củng cố cơ sở pháp lý, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động; số lượng thành viên chính thức phối hợp bổ sung nguồn tin quốc tế tăng  12%  so với năm 2017 và tổ chức các hội nghị, tập huấn nâng cao năng lực cho các đơn vị thành viên. Hội nghị cũng đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn tới theo Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tổng thư ký Hội Thông tin KH&CN Việt Nam báo cáo phân tích một số xu hướng công nghệ mới tác động đến hoạt động thông tin thư viện; đại diện nhà xuất bản Elsevier báo cáo tham luận phân tích xu hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; đại diện nhà xuất bản Springer Nature phân tích kết quả hoạt động nghiên cứu và xu hướng nghiên cứu, hợp tác của Việt Nam với các nước trên thế giới; đại diện công ty iGroup trình bày các giải pháp công nghệ cho thư viện thông minh, cập nhật những tính năng mới của CSDL dùng chung của Liên hợp thư viện ProQuest Central; và một số tham luận của các đại biểu đến từ các học viện, thư viện đại học.

Hội nghị Liên hợp thư viện Việt Nam về Nguồn tin KH&CN là sự kiện được mong đợi hàng năm với sự tham gia của hàng trăm cơ quan thông tin thư viện trong cả nước. Sau 15 năm hoạt động và 17 lần Hội nghị được tổ chức, Liên hợp thư viện đã gặt hái được nhiều thành công, nổi bật nhất là việc phối hợp bổ sung các nguồn tin KH&CN quốc tế có giá trị và chia sẻ các nguồn tin KH&CN nội sinh, góp phần thỏa mãn nhu cầu của người dùng tin trong cả nước. Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá mới đối với hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN của Việt Nam, là hoạt động thiết thực để triển khai Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ

Ông Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN trình bày báo cáo tổng kết của Liên hợp thư viện năm 2018-2019 và phương hướng hoạt động năm 2019-2020

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

 

GIỚI THIỆU VỀ LIÊN HỢP THƯ VIỆN VIỆT NAM

Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN (Vietnam Library Consortium on e-Resources) được thành lập năm 2004, là tổ chức hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, do Cục Thông tin KH&Cn quốc gia chủ trì, điều phối; thực hiện chức năng kết nối, tập hợp các tổ chức thông tin, thư viện trên toàn quốc để phối hợp bổ sung, tăng cường nguồn lực thông tin và khả năng truy cập tới các nguồn tin KH&CN trong nước và quốc tế, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giáo dục đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia giữ vai trò là Chủ tịch Liên hợp thư viện. Thư viện KH&CN quốc gia là đầu mối thường trực của Liên hợp thư viện.

Nguyên tắc hoạt động

Liên hợp thư viện hoạt động trên cơ sở tự nguyện, đồng thuận giữa các thành viên. Các vấn đề quan trọng của Liên hợp thư viện (chiến lược phát triển, danh mục nguồn tin được đặt mua, mức đóng góp kinh phí…) được quyết định tại Hội nghị thường niên của Liên hợp thư viện.

Thành viên tham gia

Các thư viện trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục, thư viện công cộng, trung tâm thông tin, thư viện bộ, ngành, địa phương và các thư viện ngoài công lập trên cả nước có thể tham gia Liên hợp thư viện

Thành viên của Liên hợp thư viện được chia thành 02 nhóm: thành viên chính thức và quan sát viên.

  • Thành viên chính thức là các tổ chức thông tin, thư viện có đóng góp kinh phí phối hợp bổ sung nguồn tin và tham gia vào các hoạt động của Liên hợp thư viện.
  • Quan sát viên là các tổ chức thông tin, thư viện có nhu cầu, tích cực tham gia các hoạt động của Liên hợp thư viện nhưng chưa có khả năng đóng góp kinh phí phối hợp bổ sung nguồn tin và cam kết đóng góp kinh phí chậm nhất sau 2 năm kể từ thời điểm trở thành quan sát viên của Liên hợp thư viện.

Các hoạt động của Liên hợp thư viện

- Nghiên cứu và định hướng hoạt động phát triển nguồn tin KH&CN trên cả nước; thúc đẩy phát triển và chia sẻ các nguồn tin KH&CN giữa các thành viên.

- Phối hợp bổ sung nguồn tin KH&CN quốc tế; hợp tác quốc tế, tìm kiếm nguồn tin miễn phí, các nguồn tin truy cập mở cho các đơn vị thành viên.

- Nâng cao năng lực của hệ thống thông qua hoạt động đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo và các hoạt động hợp tác phát triển khác; biên soạn tài liệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng các nguồn tin của Liên hợp thư viện;

- Sơ kết, tổng hết hoạt động của Liên hợp thư viện hàng năm.

Thông tin liên hệ:

Thư viện KH&CN quốc gia

Địa chỉ: 24-26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39349928

Email: lhtv@vista.gov.vn

Website: http://lhtv.vista.vn