Thông báo mới về việc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Cục Thông tin KH&CN quốc gia xin thông báo:

Để phòng tránh dịch COVID-19, Cục Thông tin KH&CN quốc gia khuyến cáo các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trực tuyến, thực hiện nộp hồ sơ bản cứng & nhận giấy chứng nhận đăng ký qua đường bưu điện. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Thông tin, Thống kê KH&CN, điện thoại 024 39349116, email quanly@vista.gov.vn.
Trân trọng./.