Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Cập nhật vào: Thứ ba - 07/09/2021 13:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 4332 In bài viết