Viện Tế bào gốc thành lập PTN đánh giá chất lượng tế bào gốc đầu tiên ở Việt Nam

Viện Tế bào gốc, thuộc ĐH KHTN TP. HCM mới thành lập phòng thí nghiệm (PTN) đánh giá chất lượng tế bào gốc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm tế bào gốc ứng dụng trong y học và cũng là một cơ quan phục vụ ngoại kiểm cho các cơ sở sản xuất tế bào gốc trong và ngoài nước.

Ảnh: PV

Một số chỉ tiêu đánh giá của PTN sẽ được thực hiện theo ISO17025. PTN sẽ thực hiện các dịch vụ đánh giá tế bào gốc, hoạt tính sinh học trên tế bào người và động vật, bao gồm: Các chỉ tiêu hóa lý; Các chỉ tiêu vi sinh; Các chỉ tiêu chất lượng tế bào gốc trung mô; Các chỉ tiêu chất lượng tế bào gốc tạo máu; Các đánh giá độc tính/hoạt tính lên tế bào người và động vật và dự kiến bắt đầu nhận dịch vụ từ tháng 9/2019.

Việc thành lập PTN này rất quan trọng trong bối cảnh ứng dụng tế bào gốc ngày càng nhiều ở Việt Nam nhưng trước đây chưa có cơ sở nào có đủ trang thiết bị, phòng đánh giá và kiểm chuẩn chất lượng tế bào gốc một cách đồng bộ, đầy đủ các tiêu chuẩn. Thông lệ ở nhiều quốc gia, sản xuất tế bào gốc đòi hỏi tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và hướng dẫn của quốc gia để đảm bảo chất lượng tế bào gốc trước khi được thương mại và sử dụng cho điều trị.

Theo Báo KH&PT