TP.HCM muốn thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt

Ngày 4/4/2019, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, thu chi ngân sách quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2019. Một trong những vấn đề đáng chú ý là TP.HCM sẽ hoàn chỉnh ban hành quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2019 - 2022.

                                                                                 Ảnh: thanhuytphcm.vn

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ hoàn chỉnh ban hành quy định về chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt đối với các lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút giai đoạn 2019 - 2022 và tổ chức thực hiện quy định đảm bảo hiệu quả, chất lượng và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

TP.HCM sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tập trung các giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa , phát triển và mở cửa thị trường; tổ chức tốt hoạt động xuất khẩu và liên kết chuỗi sản xuất, chế biến; thay đổi căn bản trong xúc tiến thương mại, đi sâu vào các mặt hàng chủ lực trong từng giai đoạn. Tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua hệ thống đối thoại doanh nghiệp - Chính quyền thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đề án phát triển ngành thương mại điện tử và đề án xây dựng trung tâm mua sắm của thành phố,… Triển khai hiệu quả các chương trình khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Đặc biệt, TP.HCM sẽ xây dựng và triển khai chương trình khuyến khích ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nghiên cứu, phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo tại thành phố giai đoạn 2019 - 2025.

Tổ chức đánh giá hiệu quả chương trình kích cầu đầu tư. Thực hiện đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố đến 2020, trong đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút và hỗ trợ đầu tư cho phát triển công nghiệp hỗ trợ. Triển khai chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu của thành phố. Tiếp tục thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp với trọng tâm cho vay 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên, đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình bình ổn thị trường,… Thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối, vàng. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ.

Triển khai đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo”

TP.HCM tiếp tục thực hiện 7 chương trình đột phá và 2 chương trình trọng điểm của thành phố. Thường xuyên cập nhật tiến độ và kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện 7 chương trình đột phá. Triển khai và đưa vào vận hành, khai thác (giai đoạn 1) các trung tâm thành phần thuộc đề án “Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” (Trung tâm điều hành, Trung tâm dữ liệu dùng chung, Trung tâm dự báo và đơn vị bảo đảm an toàn an ninh thông tin). Triển khai đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông thành phố. Thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin từ thành phố đến phường - xã - thị trấn theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố. Triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp giữa thành phố và Bộ thông tin và truyền thông; tích cực chuẩn bị để triển khai hệ thống viễn thông điện thoại di động thế hệ 5 (5G).

Theo KHPTO