Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp

Sở KH&CN TPHCM vừa thông báo mời các đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo và trao đổi các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và các nước”.

Nhiệm vụ được thực hiện để xây dựng mô hình hợp tác quốc tế giữa các tổ chức ươm tạo tại TPHCM với các tổ chức ươm tạo quốc tế, nhằm đưa các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng được huấn luyện, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, tìm kiếm thị trường, mở trộng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài.

Việc xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện trên việc nghiên cứu các mô hình hiện có trên thế giới. Trong đó, tập trung đánh giá khái quát về bối cảnh, điều kiện của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố, một số hoạt động hợp tác ươm tạo với các nước trên thế giới đã từng triển khai, cơ hội và thách thức trong các hoạt động hợp tác quốc tế này, vai trò của nhà nước đối với các hoạt động này.

Từ đó, đề xuất mô hình và phương hướng triển khai hợp tác ươm tạo giữa TPHCM với các tổ chức quốc tế, phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố với các nội dung: quy trình hợp tác; cách thức triển khai chương trình hợp tác; hình thức tuyển chọn, đánh giá các đơn vị tham gia; các bước thực hiện, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên; phương án tài chính; kết quả kỳ vọng đạt được từ mô hình hợp tác và quy trình, tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện; đề xuất một số chính sách hỗ trợ từ nhà nước.

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện như có năng lực, kinh nghiệm trong việc ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại TPHCM và Việt Nam. Đồng thời, có kinh nghiệm làm việc với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như năng lực nghiên cứu và đề xuất mô hình hợp tác.

P.A.T (Tổng hợp)