Khởi động Dự án phát hành “Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam” năm 2022

Ngày 8/9/2022 tại Hà Nội, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) và Nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP tổ chức Lễ khởi động và ký kết hợp tác Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2022. Đây là năm thứ hai Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam được tiến hành để tiếp tục mang đến bức tranh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở năng động tại Việt Nam.

Quang cảnh Lễ khởi động và ký kết hợp tác Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2022

Báo cáo là nguồn thông tin giúp thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp, giúp khơi thông đầu tư từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và giúp Chính phủ, chính quyền địa phương hoạch định chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Báo cáo Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2022 sẽ có những điểm mới so Báo cáo năm 2021. Đó là: Báo cáo cung cấp thông tin chuyên sâu và đa chiều về thực trạng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam theo các lĩnh vực và nhóm ngành kinh tế; phân tích chuyên sâu về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong 5 lĩnh vực trọng điểm: Sản xuất thông minh (Smart Manufacturing), Công nghệ tài chính và Công nghệ bảo hiểm (Fintech & Insurtech), Công nghệ nông nghiệp và thực phẩm (Agtech & Foodtech), Công nghệ tiếp thị và bán hàng (Martech & Salestech), Công nghệ Blockchain, Tokenomics, Metaverse. Đặc biệt, Báo cáo lần đầu tiên khảo sát, đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở theo tỉnh, thành phố và lần đầu tiên công bố những đề bài, thách thức của doanh nghiệp, tập đoàn lớn để mời gọi sáng kiến công nghệ, đổi mới sáng tạo từ các công ty khởi nghiệp và hệ sinh thái.

Báo cáo được Nền tảng kết nối Đổi mới sáng tạo BambuUP thực hiện, phát hành, dưới sự bảo trợ của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Sáng tạo quốc gia (NSSC).

Thông tin của Báo cáo được nghiên cứu, thu thập và tổng hợp từ các nguồn nghiên cứu của Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Sáng tạo quốc gia, Văn phòng Đề án 844 (Bộ Khoa học và Công nghệ), kết hợp số liệu thống kê. Nội dung Báo cáo năm nay được hỗ trợ bởi hơn 60 chuyên gia trong các lĩnh vực kinh tế trong và ngoài nước, trong đó gồm hơn 20 trưởng làng và đồng trưởng làng của Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST) năm 2022.

Báo cáo dự kiến phát hành vào cuối tháng 11/2022 tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2022 (tổ chức tại Bình Dương) dưới dạng bản in và bản mềm.

P.A.T (Tổng hợp)