Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học

Ngày 23/7/2022 tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Văn phòng Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Văn phòng Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức Hội nghị kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học. Tham dự hội nghị có TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ; ông Phạm Dũng Nam, Giám đốc Văn phòng Đề án 844.

Quang cảnh hội nghị Kết nối đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong trường đại học

Hội nghị nhằm trao đổi, chia sẻ giữa chuyên gia, giảng viên… về hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở các trường đại học. Chương trình nằm trong khuôn khổ hoạt động thuộc nhiệm vụ “Nâng cao năng lực chuyên sâu cho một số đối tượng trong hệ sinh thái” do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì thực hiện thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” (Đề án 844).

Trường đại học là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Điều này đã được thể hiện trong các nội dung Đề án 844 "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" và Đề án 1665 "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Chính phủ.

Các trường đại học đóng vai trò như một trụ cột trong hệ thống đổi mới sáng tạo của các quốc gia, thông qua các sứ mệnh như cung cấp nguồn nhân lực, thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao kiến thức, cung cấp kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại các trường đại học không chuyên về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế như trường Đại học Ngoại ngữ có ý nghĩa lan tỏa lớn về mặt xã hội

Theo TS. Đỗ Tuấn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, việc thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên là rất cần thiết, năm 2020, trường đã ban hành Đề án Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, sau đó tháng 1/2022 đã thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo. Không chỉ với sinh viên, ngay cả với giáo viên, Trường Đại học Ngoại ngữ đã triển khai đổi mới các hoạt động giảng dạy ở bậc đại học, theo hướng tiếp cận và áp dụng các phương pháp tiên tiến về giáo dục ngoại ngữ và giáo dục bậc đại học hiện nay. Từ thế mạnh về đào tạo đổi mới sáng tạo cho sinh viên và giáo viên, cùng với những mối quan hệ hợp tác quốc tế với các trường trên thế giới, Đại học Ngoại ngữ đã mạnh dạn đăng ký và thực hiện nhiệm vụ "Nâng cao năng lực chuyên sâu cho một số đối tượng trong hệ sinh thái" thuộc Đề án 844. Qua một năm thực hiện, đề tài đã đạt những kết quả tích cực. Trường Đại học Ngoại ngữ  đã xây dựng bộ tài liệu tập huấn phát triển năng lực huấn luyện/cố vấn chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở tài liệu của Học viện sáng tạo, Đại học Dublin Ireland thiết kế; tổ chức 3 khóa huấn luyện nâng cao năng lực cho hơn 30 cá nhân có tiềm năng trở thành huấn luyện viên/cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kết nối trải nghiệm và tham gia giải quyết vấn đề tại doanh nghiệp cho học viên; kết nối xây dựng mạng lưới giữa học viên, chuyên gia huấn luyện và các doanh nghiệp start-up, thực hành thực tế tại các vườn ươm khởi nghiệp và tại các doanh nghiệp tại Hà Nội... Hoạt động này không chỉ trong việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho giảng viên trong và ngoài trường, mà còn góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên, xây dựng mạng lưới kết nối với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên...

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Dũng Nam, Giám đốc Văn phòng Đề án 844 cho biết, hiện nay các trường đại học đi đầu trong đổi mới thông qua việc thực hiện các sứ mệnh cụ thể. Đó là: Cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng thích hợp thông qua giảng dạy; thúc đẩy tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao kiến thức, công nghệ mới, cung cấp kỹ năng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo... Đổi mới sáng tạo cũng đang trở thành yếu tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của các trường đại học trong nước và trên thế giới. Ông Phạm Dũng Nam hy vọng Đại học Ngoại ngữ sẽ chuyển giao các tài liệu, các chương trình tập huấn cho các trường đại học cao đẳng khác, đặc biệt là khối các trường về ngôn ngữ, khoa học xã hội và nhân văn, đóng góp trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Đồng thời tiếp tục phát triển Trung tâm đổi mới sáng tạo là vườn ươm phát triển kĩ năng, năng lực và các dự án khởi nghiệp của sinh viên, giúp các em có cơ hội được thực hiện các ước mơ, được thử sai, trải nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp cho chặng đường lớn sắp tới…

Theo ý kiến một số chuyên gia tại hội nghị, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo đối với một trường không chuyên về kỹ thuật, công nghệ, kinh tế rất quan trọng bởi nó có ý nghĩa lan tỏa rất lớn về mặt xã hội. Thực tế hiện nay, vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp và những mối liên hệ của trường đại học với các chủ thể khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp vẫn còn mờ nhạt. Do đó, không chỉ Đại học Ngoại ngữ mà các trường đại học nói chung cần xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các Trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm của các trường đại học khác trong và ngoài nước cùng với các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, start-up để xây dựng hệ sinh thái nuôi dưỡng ươm mầm cho các dự án đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của sinh viên.

P.A.T (Tổng hợp)