Hội thảo quốc tế "Kết nối các nguồn lực thông tin KH&CN phục vụ thương mại hoá kết quả nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp"

Ngày 03/5/2019 tại Hà Nội, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (NASATI) phối hợp với Mạng lưới học thuật Việt Nam tại Nhật Bản (VANJ) sẽ tổ chức Hội thảo “Kết nối các nguồn lực thông tin KH&CN quốc tế phục vụ thương mại hoá kết quả nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp”.

Ban tổ chức cho biết, Hội thảo sẽ có sự tham dự của TS. Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia; GS. Masaaki Tanaka, Đại học Tokyo, Nhật Bản; GS. Trần Đặng Xuân, Đại học Hiroshima, Nhật Bản; GS. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Toán Cao cấp Việt Nam; TS. Lê Hoài Quốc, Khu Công nghệ cao Sài Gòn; các nhà khoa học trẻ thuộc Mạng lưới học thuật Việt Nam tại Nhật Bản; lãnh đạo, đại diện cho các doanh nghiệp như Tập đoàn Vingroup, CMC, FPT, và Công ty Tiến Nông.

Trong bối cảnh hiện nay, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Thông tin KH&CN luôn là yếu tố quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học và hoạch chính sách của đất nước. Do đó, Hội thảo được tổ chức với kỳ vọng tạo ra sự kết nối giữa các nhà khoa học của Nhật Bản với giới khoa học và các doanh nghiệp ở trong nước, phục vụ thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Nội dung của chương trình Hội thảo tập trung vào 4 chủ đề lớn gồm: Trí tuệ nhân tạo, Vi mạch, Thành phố thông minh và Nông nghiệp công nghệ cao.

Hội thảo cũng là dịp giới thiệu các nguồn lực về thông tin khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của một số tổ chức nghiên cứu tại Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời công bố các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực chính là Trí tuệ nhân tạo, Thành phố thông minh và Nông nghiệp công nghệ cao của các nhà khoa học trẻ người Việt Nam đang làm việc và học tập tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, các công ty công nghệ tại Nhật Bản.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ cung cấp các giải pháp hữu ích cho nhiều vấn đề kinh tế - xã hội của Việt Nam. Thông qua Hội thảo, Ban Tổ chức tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Cục Thông tin KH&CN quốc gia với VANJ và các tập đoàn, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam sẽ có những bước tiến mới trong tương lai. 

NASATI