Công bố các nền tảng sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững

Ngày 15/3/2023, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID) tổ chức công bố các nền tảng sáng tạo thúc đẩy phát triển bền vững “Drive Innovation for Impact”. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với hệ sinh thái sáng tạo khởi nghiệp Việt Nam.

3 nền tảng số được IID phát triển là: http://imapvietnam.org (nền tảng xác thực doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam); https://impactup.site (nền tảng học tập và ươm tạo khởi nghiệp xã hội), http://vinnovate.vn (nền tảng đánh giá đại học, địa phương khởi nghiệp và tạo tác động).

impactUP là nền tảng đào tạo, ươm tạo và tăng tốc khởi nghiệp xã hội. impactUP giúp giải quyết vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực kinh doanh, với các chương trình đào tạo dành riêng cho thanh niên, sinh viên và doanh nhân khởi nghiệp xã hội. Đồng thời impactUP cũng cung cấp chương trình ươm tạo khởi nghiệp xã hội cho đối tượng thanh niên và chương trình tăng tốc kinh doanh cho các doanh nghiệp tạo tác động đến giai đoạn sẵn sàng gọi vốn. Trên impactUP hiện đang có 40 module học tập khác nhau với 3 nhóm kiến thức về tinh thần công dần toàn cầu, khởi nghiệp xã hội và tăng tốc doanh nghiệp tạo tác động.

iMapVietnam là nền tảng xác thực doanh nghiệp và đo lường tác động cho các doanh nghiệp kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam. iMap hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp xã hội, doanh nghiệp tạo tác động và các tổ chức hỗ trợ đang có chỉ dấu trên bản đồ. iMap giúp cho doanh nghiệp được kết nối với người tiêu dùng quan tâm đến sử dụng sản phẩm dịch vụ có trách nhiệm, đồng thời kết nối doanh nghiệp với các nhà đầu tư tiềm năng. Trong thảo luận ngày 7/3/2023, Mạng lưới Catalyst 2023 khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã đồng thuận sử dụng imapvietnam, chuyển đổi thành bản đồ số khu vực ASEAN, dự kiến việc nâng cấp bản đồ này sẽ được thực hiện trong năm 2023.

V.innovate là nền tảng đánh giá hệ sinh thái sáng tạo - khởi nghiệp và tác động xã hội cho các trường đại học và các địa phương. Đây là nền tảng mới nhất mà IID phát triển. Các bộ chỉ tiêu của V.innovate có thể giúp người dùng tự đánh giá, định vị các trường đại học, mức độ phát triển của hệ thống doanh nghiệp địa phương trên các tỉnh, thành phố Việt Nam. Trên vinnovate.vn, IID cung cấp 3 bộ chỉ tiêu đánh giá: U.innovate đánh giá đại học khởi nghiệp sáng tạo; U.impact đánh giá đại học tạo tác động xã hội và P.innovate đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương.

Việc công bố 3 nền tảng hôm nay là sự kiện rất tốt để có được nguồn lực tập trung, nguồn lực từ các tổ chức hỗ trợ, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức nghiên cứu và của cả quốc gia để hỗ trợ và tạo ra được hệ sinh thái khởi nghiệp hiệu quả.

P.A.T (tổng hợp)