Vắc xin Moderna vẫn có hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 sau sáu tháng tiêm chủng

Thông qua thử nghiệm, các nhà khoa học tại Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã phát hiện rằng vắc xin Moderna vẫn có hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 sáu tháng sau khi mọi người được tiêm chủng đầy đủ. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science.

Nghiên cứu trước đây đã chứng minh vắc xin của Pfizer và Johnson & Johnson có hiệu quả chống lại COVID-19 trong ít nhất sáu tháng. Trong nghiên cứu mới, các tác giả đã xác định hiệu quả của vắc xin Moderna. Tham gia vào nghiên cứu có hai mươi tư tình nguyện viên đã được tiêm chủng đầy đủ. Mỗi người được yêu cầu lấy mẫu máu bốn tuần sau khi họ được tiêm vắc xin đầy đủ và sau đó, lấy máu thêm ba lần nữa trong vòng sáu tháng.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm từng mẫu dựa trên tất cả các biến thể phổ biến nhất - B.1.351 (Beta), B.1.1.7 (Alpha), B.1.429 (Epsilon), P.1 (Gamma), B.1.617. 2 (Delta) và B.1.526 (Iota). Kết quả cho thấy, ngoại trừ B.1.351 (Beta), vắc xin chống lại các biến thể COVID-19 rất hiệu quả như được chỉ ra bởi phản ứng kháng thể đầy đủ. Sau sáu tháng, 96% mẫu thử nghiệm có phản ứng đầy đủ với biến thể B.1.617.2 (Delta). Biến thể này gây ra hầu hết các ca nhiễm COVID-19 mới ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chỉ một nửa số mẫu được thử nghiệm, tạo ra phản ứng kháng thể đầy đủ chống lại biến thể Beta hoặc B.1.351, được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi.

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý, phản ứng kháng thể không phải là phần duy nhất của hệ miễn dịch chịu trách nhiệm bảo vệ con người chống lại sự tấn công của vi rút. Các tế bào B và T cũng là một phần của quá trình này, mặc dù chúng có xu hướng tham gia vào quá trình này chậm hơn. Về khía cạnh tích cực, chúng có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ con người khi phản ứng kháng thể mất dần. Một điểm nữa là phản ứng kháng thể ở người lớn tuổi chỉ giảm đi một chút. Tuy nhiên, nghiên cứu về vấn đề này sẽ cần được thực hiện định kỳ trong tương lai để xác định thời gian bảo vệ của vắc xin.

Nghiên cứu còn có sự tham gia của Trường Y, Đại học Emory, Công ty Emmes, Công ty Moderna và Viện Nghiên cứu Y tế Kaiser Permanente Washington.

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2021-08-moderna-covid-vaccine-effective-months.html, 13/8/2021