Thử nghiệm thuốc chống vi-rút corona của Vũ Hán được công nhận bởi WHO

Thử nghiệm mù đôi ngẫu nhiên có đối chứng (RCT) của thuốc chống vi rút Remdesivir, một phương pháp có thể điều trị vi-rút corona mới, đang được tiến hành ở Vũ Hán và nhận được sự công nhận của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong cuộc họp báo ngày 7/2/2020.

Randomized controlled trial (RCT): Một thử nghiệm mà trong đó đối tượg được phân nhóm một cách ngẫu nhiên, thường gọi là nhóm nghiên cứu (được điều trị/can thiệp) và nhóm đối chứng. Kết quả được thẩm định bằng cách so sánh tỉ lệ phát sinh giữa 2 nhóm, và chỉ tiêu lâm sàng thường là tử vong, hồi phục bệnh, hay các kết quả khác trong nghiên cứu.

Giám đốc bệnh viện Tongji ở Hồ Bắc Zhao Jianping, cho biết: "Remdesivir hiện là mạnh nhất trong hoạt động chống vi-rút trong ống nghiệm, nhưng thiếu bằng chứng thử nghiệm lâm sàng". Ngoài ra, hiệu quả và độ an toàn của thuốc phải được kiểm tra với quan điểm khoa học. Về việc khi nào thuốc sẽ sẵn sàng để điều trị, sẽ có những tiêu chí nghiêm ngặt để đánh giá hiệu quả khoa học của thuốc mới, chúng có thể được áp dụng cho bệnh nhân sau khi đạt được hiệu quả mong muốn. Từ việc sử dụng cho bệnh nhân nước ngoài, thuốc không có phản ứng bất lợi rõ ràng, việc điều trị bệnh nhân dùng giả dược trong thử nghiệm lâm sàng về loại thuốc mới sẽ không bị trì hoãn. Có khoảng 66% cơ hội dùng thuốc mới nếu tham gia nghiên cứu. Các phương pháp điều trị tiêu chuẩn sẽ không dừng lại trong quá trình thử nghiệm.

Hu Yabo-Phó thị trưởng hành chính của Vũ Hán, cho biết: Cho đến nay, có 35 tổ chức ở Vũ Hán có thể tiến hành xét nghiệm axit nucleic để xác nhận các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm phổi vi-rút corona mới, và tần suất xét nghiệm hàng ngày đã tăng từ 200 lên 6.000-8.000 mỗi ngày. Tình trạng của dịch vẫn còn nghiêm trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện khả năng thử nghiệm của mình.

Đ.T.V (NASATI), theo https://news.cgtn.com/news/2020-02-08/Wuhan-s-promising-anti-coronavirus-drug-trial-gains-WHO-recognition-NUw5ULii5y/index.html?fbclid=IwAR2kfXUVUUwu8ny4o_yhUZ43xIS0gfpeLcOhYqILTpXLx5A6i3gIGi4-HLQ, 8/2/2020